TİM-TEB Girişim Evi Destekleri

TİM-TEB Girişim Evleri'nde uygulanan programlarda girişimcilerin ihtiyaç analizlerini gerçekleştirdikten sonra işletmenin seviyesi belirlenerek verilecek danışmanlık hizmetleri tanımlanmaktadır.

TİM-TEB Girişim Evi'nin katkıları/destekleri ;

  • Girişimcilik potansiyelini yaygınlaştırır.
  • Devlet desteklerine etkili bir şekilde ulaşmayı sağlar.
  • Teknoloji firmalarının büyümesini ve ihracat çabalarını destekler.
  • Programa katılan şirketlerin başarısını arttırır.
  • Teknoloji firmalarının girişimciliğini geliştirir.
  • Yenilikçi ürün ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışı platformlara ulaşmasını sağlar.
  • Girişimci ve teknoloji firmalarının finansal ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle yönlendirir.
  • İş dünyası ile girişimcilerin iş birliğini geliştirir.
  • Yatırımcı potansiyelini artırır, girişimci-yatırımcı ilişkilerini destekler.

TİM-TEB Girişim Evi programların içeriği ve işbirliği modeli açısından diğer girişimcilik programlarından farklılaşmaktadır. TİM-TEB Girişim Evleri TTO'lar, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB ve üniversiteler ile işbirliği yaprak ekosistemdeki paydaşlar ile daha çok iletişim ve etkileşim halinde kalmaktadır.

TİM-TEB Girişim Evleri hiçbir Finansal beklentisi olmadan girişimcilere ofis, mentorluk, network ve eğtim desteği sağlamaktadır. Bunların yanı sıra TİM'e üye 71.000 ihracatçı firma ile TEB'in müşteri kitlesinde yer alan 400.000'den fazla KOBİ ve kurumsal firma güçlü bir network ağı olarak girişimcilere sunulmaktadır. TEB yıllık satınalmasının %2'sini TİM-TEB Girişim Evi girişimcilerinden yapmaktadır. Ayrıca TİM'e bağlı 61 İhracatçı Birliği'nin yönetim kurulu ve üyelerine erişilerek çok geniş bir ticarileşme fırsatı girişimcilere sunulmaktadır. Diğer programlardan yine farklı olarak, TÜBİTAK BIGG 1512 desteği alan tüm girişimcilerine teminat mektubu ve faizsiz kredi imkanı sunarak kredibiliteyi geçmişe yönelik değil, geleceğe yönelik değerlendirdiğini vurgulamaktadır.