TİM TEB Girişim Evleri tarafından tasarlanan WAKE UP Programı, kendi işini kurmak, yenilikçi metotları kullanarak inovatif iş fikirleri bulmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen üniversite öğrencilerine yönelik olarak; tasarım odaklı düşünce (design thinking) ile fikir geliştirme, ürün geliştirme ve yalın iş modeli oluşturmayı kapsayan 3 günlük uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

Programın ilk günü "KEŞFET" ile öğrencilere girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi verilerek, iş fikri buldurmaya yönelik workshoplar gerçekleştirilmektedir. Uygulanan metotlar sayesinde her ekip en az 1 iş fikri oluşturarak programa devam etmektedir. Programın ikinci dersi olan ''GELİŞTİR'' bölümünde öğrenciler, oluşturdukları iş fikirlerini sözlü sunum şeklinde aktarmakta, iş fikrilerinin uygulanabilirlik, ticarileşebilirlik ve yenilikçi özelliklerini diğer gruplara aktarmaktadırlar. Ekipler iş fikirlerini geliştirmeye yönelik olarak diğer gruplardan geri bildirimler alarak iş fikirlerini revize ettikten sonra 3 boyutlu prototipleri hazırlamaktadırlar. Programın son dersi olan ''TEST ET'' ile ön fizibilite çalışması yapan girişimci adayları, bu çalışmanın sonucunda fikirlerini hayata geçirmek için gerekli olan yasal düzenlemeleri, özel bilgi, beceri girdilerini, kaynakların ulaşılabilirliğini, gerekli olan teknik alt yapının oluşturulması ve uygulanmasında karşılaşılabilecek zorlukları ve iş fikrinin başarı kriterleri gibi konuların cevaplarını ön fizibilite çalışması altında belirlemektedirler.  MVP Kanvas çalışması ile değer önerisi, ilk müşteriler, rekabet avantajları, gelir modeli, gider yapısı gibi kavramlar her bir iş fikri için tartışılmaktadır. Bu sayede iş modelinin en temel hali katılımcılara aktarılmakta; bu sayede girişimci adayları, iş fikrinin hayat geçirilmesindeki temel süreçleri başlangıç aşamasında öğrenmektedirler. Tüm çalışmaların sonucunda öğrencilerin iş fikirlerinin son halini sunmasıyla program tamamlanmaktadır.

İçerik: Empati Çalışmaları, İş Fikri Zarı Uygulaması, Hızlı Prototipleme, Ürün Pazar Uyumu, MVP Kanvas Çalışması