Stratejik Büyüme Analizi

Katma değerli ürün ihracatı yapan firmalara yönelik uygulamakta olduğumuz Stratejik Büyüme Analizi Çalışması kısa sürede firmaların büyüme grafiğini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Pazarlama, operasyon, yönetim ve finansman konularında firma ile yapılan analizler büyümeye dönük stratejik açılımlarla ilişkilendirilerek hızlı büyüme için kısa vadeli aksiyon ve hedefler belirlenmektedir.

Stratejik Büyüme Analizi danışmanlık hizmeti her bir firmaya ayrı bir çalışma programı ile uygulanmaktadır ve firma üst düzey yöneticileri ile birebir yapılan görüşmelerden oluşmaktadır.

Firmaların mevcut durum analizinin yapılacağı ilk görüşme sonrasında firmalar ile aşağıdaki konular çalışılacaktır.

  • Pazarlama Analizi
  • Firma Operasyon Analizi
  • Yönetim Sistemi Analizi
  • Finans Analizi