Türkiye'de pazarını oturtmuş ancak dünyaya açılmak isteyen teknolojik firmalar için de Tekno Set Up modelinin son ayağı olan “Grow Up” programı ile büyüme sürecine girmiş firmalara stratejik yönetim anlamında destekler sunuyoruz. Bu programda cirosu 5 milyon TL üzeri teknoloji firmalarının geniş dağıtım kanalları ve farklı müşteri grupları ile iş yapan, ürün ve hizmet geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren, insan kaynağı, makine ekipman yatırımları için kaynak ayıran, örgütsel ve finansal yapılanmayı planlayan firmalar haline gelmesi için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

Grow up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri ayda 1 bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacaktır. Seçilen Grow Up firmalarına gerçekleştirilecek olan  “Stratejik Planlama ve Büyüme Yönetimi” eğitimi sonrasında 4 birebir görüşme yapılacaktır.

Firmaların mevcut durum analizinin yapılacağı ilk görüşme sonrasında firmalar ile aşağıdaki konular çalışılacaktır.

  • Pazarlama yönetimi, üretim ve operasyon modeli strateji netleştirme firma çalışması
  • Finansman yönetimi, yönetim modeli strateji netleştirme firma çalışması
  • Büyüme planı finalizasyon çalışması