Desteklenen Girişimciler: Dış ticaret potansiyeli bulunan hiç ihracat yapmamış veya ihracatını bulunduğu noktadan ileriye taşımak isteyen teknoloji girişimcileri ve firmalar

Amaç: Global hedefleri olan teknoloji firmalarının ihracat konusundaki bilgi ve deneyimlerini artırmayı, doğru pazarlarda yer almasını ve uluslararası bağlantılara ulaşmasını sağlayarak küresel bir marka olmaları

Kapsamı ve İçeriği: Yılda 1 dönem açtığımız Global Up programı ile uluslararası pazarda büyüme potansiyeli olan teknoloji firmalarını destekliyoruz. Global Up ihracata başlama ve ihracatta pazarlama planı oluşturma konusunda deneyimli uzmanlar ile gerçekleştirilen eğitim ve danışmanlıklardan oluşan 5 aylık hızlandırma programıdır. Firmaları farklı sektör yöneticilerle bir araya getiriyor, mentorlük görüşmeleri kapsamında küresele açılma konusunda teknoloji firmalarına katkı sağlıyoruz. Programdan mezun teknoloji firmaları, uluslararası etkinlik ve ticaret heyetlerine katılım,  uluslararası iş birliklerinin arttırılması ve uluslararası platformlara erişim imkanlarını sunuyoruz.

Verilen Destekler

  • Dış Ticaret ve Yönetim danışmanlığı
  • Dış ticaret mevzuatı ve destekler
  • Kurumsal firmalar ile iş birliği imkanı
  • Ulusalarası etkinliklerde yer alma
  • TİM ile Ticaret Heyetlerine katılım imkanı
  • 94 ülkeyi kapsayan GAN networkü ve iş birliğine dahil olma
  • Online ve offline kanallarda ürün/hizmet tanıtımı